Lorenzo Cordini
Tablica poświęcona Jerzemu Gieysztorowi